Lisa Bonacasa | #8 |  | Farmingdale State

gp avg hr rbi r sb
21 .276 1 8 6 -
  g tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
2011-12 21 6 2 4 0 1.000 - 1 - - - -
Total 21 6 2 4 0 1.000 - 1 - - - -