Lisa Bonacasa | #8 |  | Farmingdale State

gp avg hr rbi r sb
21 .276 1 8 6 -
  g gs w l sv cg ip h r er bb k k/g hr era
2011-12 5 1 1 0 0 1 9.1 4 8 5 6 1 .75 - 3.75
Total 5 1 1 0 0 1 9.1 4 8 5 6 1 .75 - 3.75